Математика Плюс
Помагало по математика и информатика.
Одобрено от Министерството на образованието и науката
за класна и извънкласна работа


Последни новини | За списанието | Редакционна колегия | За автори
Абонамент | Архив | Полезни връзки | Контакт

Добре дошли в сайта на списание
"Математика Плюс"!Последни новини

Тук ще видите част от материалите, включени в
книжка 1, том 25, 2017 година:


Корици 2 и 3
Съдържание
Уводна статия
Национален кръг на MITE
Международна олимпиада по финансова математика
Задачи М+