Математика Плюс
Помагало по математика и информатика.
Одобрено от Министерството на образованието и науката
за класна и извънкласна работа


Последни новини | За списанието | Редакционна колегия | За автори
Абонамент | Архив | Полезни връзки | Контакт


АрхивТук ще видите материалите, включени в
книжка 3-4, том 26, 2018 година:Материали от книжка 2, том 26, 2018 година::

Корица 2
Съдържание
Уводна
УМ-Конкурс - III кръг
Четиво 4-5 клас
Четиво 6-7 клас
MITE-2018
ПОДГОТОВКА ЗА БАЛКАНИАДА
Много решения
М+десет задачи
M+Задачи
M+Решения
М+Семинар Асен Велчев
M+Семинар Гроздев-Ненков
Младежка балканиада
Конкурс Минко Балкански
Условия на задачите
Решения на задачите на френски
Решения на задачите на английски
Абеловата награда за 2018
Реклама 1
Реклама 2


Материали от книжка 1, том 26, 2018 година::

Корица 2
Съдържание
Уводна статия
Конкурс Издирване на таланти
М+ Най-малките. 4-5 клас
М+ Най-малките. 6-7 клас
Състазания + Състезатели
М+ Подготовка
М+ Една задача Много решения
М+ Десет задачи за ...
М+ Задачи
М+ Решения
М+ Семинар. Криви от втора степен
М+ Семинар. Преброяване на реалните нули
М+ Семинар. Изследване реалните корени


Материали от книжка 3-4, том 25, 2017 година::

Корица 2
Съдържание
Уводна статия
Конкурс Издирване на таланти
Фестивал Ум+
Конкурси MITE
Задачи М+
M+Решения
Международна олимпиада по математика
Младежка балканиада
M+Хроника
М+ДЕСЕТ ЗАДАЧИ – Екстремални задачи за пирамиди и призми
М+МНОГО РЕШЕНИЯ – Разлагане на множители
М+МНОГО РЕШЕНИЯ – Една построителна задача
М+СЕМИНАР – Алгебрични уравнения без производни
М+СЕМИНАР – Ценообразуване (втора част). Маржинален подход
М+СЕМИНАР – Нобеловите награди за 2017 година


Материали от книжка 2, том 25, 2017 година::

Корици 2 и 3
Уводна статия
Конкурси MITE
Равновесието в живота на Джон Наш
Абеловата награда
Квадратни параметрични неравенства - втора част
Ценообразуване - първа част
Студентска конференция
Студентска олимпиада
Задачи М+
М+ Решения


Материали от книжка 1, том 25, 2017 година:

Корици 2 и 3
Съдържание
Уводна статия
Национален кръг на MITE
Международна олимпиада по финансова математика
Задачи М+


Материали от книжка 4, том 24, 2016 година:

Корици 2 и 3
Съдържание
Уводна статия
Абонамент
M+Задачи
Фестивал Ум+
Конкурс Ум+
Международни конкурси
Нобеловата награда по икономика за 2016
M+Хроника
Нова книга


Материали от книжка 3, том 24, 2016 година:

Корици 2 и 3
Съдържание
Уводна статия
Абонамент за 2017 г.
Международни конкурси за разработване на проекти
Абеловата награда 2016 г.
M+ Конкурс Задачи
M+ Конкурс Издирване на таланти I кръг


Материали от книжка 2, том 24, 2016 година:

Корици 2 и 3
Съдържание
Уводна статия
IN MEMORIAM
M+ Конкурс Задачи
Хроника на MITE


Материали от книжка 1, том 24, 2016 година:

Корици 2 и 3
Съдържание
Уводна статия
M+ Конкурс Задачи
М+ Конкурс Издирване на таланти I I I кръг