Математика Плюс
Помагало по математика и информатика.
Одобрено от Министерството на образованието и науката
за класна и извънкласна работа


Последни новини | За списанието | Редакционна колегия | За автори
Абонамент | Архив | Полезни връзки | Контакт


За автори

© МАТЕМАТИКА ПЛЮС ©
Помагалото се издава от
Асоциацията за развитие на образованието

Адрес на редакцията

АРО, кабинет 13
ул. „Света Екатерина” No 10, 1618 София
тел. 02-856-72-37; e-mail:sava.grozdev@gmail.com

Материали за публикуване изпращайте в два екземпляра до редакцията или до член на редакционната колегия на горния адрес. Препоръчително е ръкописите да не надвишават 6 страници. Желателно е използването на електронни носители (в такива случаи да се посочва използваният софтуер). Илюстрациите и чертежите в текста да се представят на отделен лист. Ръкописи не се връщат.

All rights on the title, logos and published materials are reserved.