Математика Плюс
Помагало по математика и информатика.
Одобрено от Министерството на образованието и науката
за класна и извънкласна работа


Последни новини | За списанието | Редакционна колегия | За автори
Абонамент | Архив | Полезни връзки | Контакт


Контакт


Адрес на редакцията:
АРО, кабинет 13
ул. „Света Екатерина” No 10, 1618 София
тел. 02-856-72-37
e-mail: sava.grozdev@gmail.com
  Address of the Editorial Board:
ARO, Office 13
10 Saint Ekaterina Street, 1618 Sofia
phone. 02-856-72-37
e-mail: sava.grozdev@gmail.com