Математика Плюс
Помагало по математика и информатика.
Одобрено от Министерството на образованието и науката
за класна и извънкласна работа


Последни новини | За списанието | Редакционна колегия | За автори
Абонамент | Архив | Полезни връзки | Контакт


ВУЗФ – Университет по финанси,
бизнес и предприемачество
1618, София, ул. Гусла 1
тел.. + 359 2 40 15 815
e-mail: r_petrova@vuzf.bg
  VUZF – University of Finance,
Business and Entrepreneurs
1618, Sofia, 1 Gusla str.
tel. int. + 359 2 40 15 815
e-mail: r_petrova@vuzf.bg


ОТ 2018 Г. СПИСАНИЕ „МАТЕМАТИКА ПЛЮС”
СЕ ИЗДАВА ОНЛАЙН

ДОСТЪПЪТ ДО СПИСАНИЕТО Е БЕЗПЛАТЕН